Senator Grace Poe Answers Questions on Her Citizenship

0
454

MANILA (PHILTODAYUSA) – Senator Mary Grace Poe Llamanzares, the leading presidentiable based on surveys, has answered questions on his citizenship.
In her Facebook account, the lady senator posted the following Q & A on her citizenship. Philippines Today USA is reproducing the same for the information of everybody.

Natural born Filipino ba si Grace Poe?

1.    Natural born Filipino si Grace Poe. Ipinagpapalagay na mga Pilipino ang mga magulang ng isang sanggol na iniwan sa Pilipinas. Dahil ipinanganak siya ng mga magulang na Filipino, kahit pa sa pagpapalagay lamang ito, isa siyang natural born Filipino. Ang sinumang nagpaparatang na hindi Filipino ang mga magulang niya ang nararapat magpatunay nito.

Saan nanggaling ang pagpapalagay na ito?

2.     Nasa International Law ang pagpapalagay na ito. Maging si Pangulong Manuel Roxas, ang lolo ni Mar Roxas, ay kumilala sa pagpapalagay na ito sa 1935 Constitutional Convention. Delegado si Pangulong Roxas sa nasabing Constitutional Convention. Pinanindigan niya ang pagpapalagay na ito nang ipinahayag niya sa deliberasyon ng kumbensyon ang sumusunod tungkol sa Philippine Citizenship:

“Kinikilala sa international law ang prinsipyong ang mga bata o taong hindi kilala ang mga magulang na ipinanganak sa isang bansa ay mamamayan ng nasabing bansa, at hindi kinakailangan pang magsama ng isang probisyon sa nasabing usapin.”

3.    Ang nasabing pagpapalagay ay sinusunod rin sa Spain batay sa diskusyon ng Delegadong si Montinola ng 1935 ConCon. Ipinahayag niya ang sumusunod:

“Itinuturing ng Spanish Code na Español ang lahat ng anak na hindi kilala ang mga magulang na ipinanganak sa teritoryo ng España dahil sa pagpapalagay na ang batang di-kilala ang mga magulang ay anak ng isang Español, at maaari ring gamitin ito rito sa Pilipinas, na ang isang di-kilalang anak, na ipinanganak rito sa Pilipinas, ay maituturing na Filipino.”

 Oo nga’t Filipino ang iniwanang sanggol na si Grace Poe, pero natural-born na mamamayang Filipino ba siya?

4.      Para maituring na natural-born ang isang mamamayang Filipino sa ilalim ng 1987 Constitution, ang isang tao ay kinakailangang: (a) mamamayang Filipino mula pagsilang; at (b)nagtataglay ng nasabing pagkamamamayan nang hindi kinakailangang magsagawa ng kahit na anong aksiyon para makuha o mabuo ang pagiging mamamayang Filipino.

          Dahil mamamayang Filipino si Grace Poe mula pagkapanganak pa niya at wala siyang kinailangang gawin para makuha o mabuo ang pagiging mamamayang Filipino, isa siyang natural born na mamamayang Filipino.

May bisa ba ang International Law rito sa Pilipinas?

5.       Oo. Nakasaad sa ating Konstitusyon na ang mga hayag at tanggap na prinsipyo ng batas internasyunal ay bahagi ng batas ng Pilipinas.


Nawala ang Filipino citizenship ni Grace Poe nang maging naturalisadong US citizen siya. Nang maging Filipino siyang muli, nabalik ba siya sa kanyang katayuan bilang natural born Filipino?

6.     Oo. Hayagang nakasaad sa batas na makukuhang muli ng isang Filipino ang kanyang pagkamamamayan na para bang hindi ito nawala sa kanya. Patunay ang deliberasyon sa Kongreso na ito ang intensiyon ng batas.

Sa pamamagitan ng repatriasyon, naging Filipino muli si Grace Poe. Subalit nanumbalik rin ba ang kanyang kalagayan bilang natural-born Filipino?

7.  Oo. Ang kanyang kalagayan bago siya naging naturalisadong mamamayan ng US ay natural-born Filipino. Sa bisa ng kanyang repatriasyon, itinuturing na hindi nawala sa kanya ang pagkamamamayang Filipino. Dahil ang kalagayan niya ay isang natural born Filipino, ipinagpapalagay na hindi nawala ang estadong iyon.

Nang manumpa ng katapatan sa Pilipinas si Grace Poe sa kanyang repatriasyon, hindi ba maituturing ang nasabing panunumpa bilang isang akto na kailangan niyang gawin para makuha o mabuo ang kanyang pagkamamamayang Filipino? At dahil kinailangan niyang gawin iyon, maituturing pa rin ba siyang natural born Filipino?

8.       Oo, itinuturing pa rin siyang natural born Filipino. Mismong ang batas ang nagsasaad na ang nasabing panunumpa ay hindi isang aksiyong katumbas ng pagbubuo ng pagkamamamayang Filipino. Walang pagkamamamayang Filipino na kailangang makamit o mabuo dahil hindi naman nawala kailanman ang kanyang pagiging natural born na mamamayang Filipino.

9.       Nagpasya na ang Korte Suprema na mayroon lamang dalawang uri ng mga mamamayang Filipino: iyong mga natural-born, at iyong mga naturalisado. Kung ang isang tao ay Filipino subalit hindi naturalisado, siya ay natural-born.

      Hindi kailanman naging naturalisadong Filipino si Grace Poe. Kung gayon, natural-born siya. Ang akto ng repatriasyon ay hindi naturalisasyon. Hindi siya sumailalim ng anumang naturalisasyon dahil sa bisa ng mga probisyon ng batas, ipinagpapalagay na hindi kailanman nawala ang pagiging natural-born niyang mamamayan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here